Dr. Murat DAĞITMAÇ: ULUSAL VE ULUSLARARASI MEDYA ve MEDYANIN ALGI ETKİSİ ; 03.08.2019
Prof. Dr. İSMAİL GÜLEÇ:TÜRK EDEBİYATININ GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; 27.08.2019

Mimar İbrahim Hakkı YİĞİT: OSMANLIDAN CUMHURİYETE TÜRK MİMAMİRİSİ; 31.08.2019