Hakkımızda

Genç Düşünce Akademisi;

 Günümüzde genç bireylerin davranışları artık çevresinde popüler olan değerlere göre değişmektedir. Popüler kültürün etkisiyle bireyler; aileleriyle ve arkadaşları ile vakit geçirmek yerine internet ve televizyon başında vakit geçirir duruma gelmiştir. Dizi ve film karakterlerinin yaptıklarını anne ve babalarının, arkadaşlarının fikirlerine tercih ederek kültürel değerlerden uzak bir düşünce yapısına bürünmektedirler.

    Kısacası popüler kültür bireylere farklı bir dünya sunar ve onların davranışlarına yön verir. Özellikle ortaöğretim ve üniversitedeki gençler arkadaş çevrelerinin etkisi ile kendilerine farklı bir ortam oluşturmaktadır. Bireyler için; kendini kabul ettirmek, marka giyinmek, internette kendine bir yer edinmek, moda ve tüketim değerlerine yönelmek kısacası popüler olanı tercih etmek, davranışlarını popüler olana göre şekillendirmek daha önemli olmaya başlamıştır. Böylelikle bireylerin davranışları farklılaşır ve kültürel değerlerden ve muhakeme yeteneğinden uzak kalırlar. Bireylerin davranışlarını popüler olana göre şekillendirmesindeki en önemli unsur olarak ise medya, sosyal medya ve teknoloji görülmektedir. İnsanların; kıyafetleri, dinledikleri müzikler, kullandığı takılar, okudukları kitaplar vb.; televizyon, internet, gazete ve dergilerdeki içeriklerden etkilenmektedir. 

     Günümüzde bireyler hayatlarını aile veya kültürel yapılarına göre değil televizyon ve internet içeriklerine göre belirlemektedir. Farklı bir ifadeyle; medya popüler olacağı belirlemekte ve belirlenen değerler bireyler tarafından popüler hale getirilmektedir. Popüler kültürün bireyler üzerinde etkisini sürekli arttırdığı ve bireyleri kontrol altına aldığı yapılan çalışmalar sonucu elde edilen gerçektir. Kurulacak Genç Düşünce Akademisi ile gençlerin toplumsal ve kültürel değerlerin korunması, “yerli ve milli düşünce” bilincinin gençlerde oluşturulması, toplumsal ilerleme ve geleceğe yön vermede aktif rol alacak gençlerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Genç Düşünce Akademisi ile gençlerin Osmanlıdan Cumhuriyete Kültürel mirasımız ve değerlerimiz hakkında bilgi sahibi olması ve yerli ve milli bilinçle üretimin, akademinin, siyasetin ve sporun içinde yer almaları sağlanacaktır.

    Geleceğimiz gençlerinin ilerleyen yaşamlarında hayatın hangi noktasında olursa olsun geçmişle bağını koparmamış popüler kültürün esiri olmayan yerli ve milli bir düşünce yapısında olması amaçlanmaktadır.

İstanbul Düşünce Vakfı;

 İstanbul Düşünce Vakfı, son dönemde hem dünyada hem de ülkemizde ortaya çıkan önemli toplumsal ve siyasal olayların akabinde bir grup akademisyen, iş adamı, yönetici ve düşünce insanının bir araya gelerek, uzun bir hazırlık ve müzakere döneminden sonra 2015 yılında kurmuş olduğu bir sivil toplum kuruluşudur.